Kopališki red

V skladu s pravilnikom o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. L.RS 73/03, 95/06, 26/07), Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU) (Ur. L. RS št. 44/00, 110/2, 26/07, 42/07), Pravilnikom o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur. L. RS 88/03, 56/06, 26/07( ZVU-A) in 84/07).
 

KOPALIŠKI PRAVILNIK

Laguna mestna plaža
I. UVOD

1. člen

S Kopališkim redom upravljavec določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci Laguna mestne plaže, da bi jim bila zagotovljena varnost in varovanje zdravja.

Kopališki red je izobešen na vidnem mestu v recepciji in vsak obiskovalec LMP se ga obvezuje izvajati. Na željo obiskovalca, se mu lahko Kopališki red osebno vroči.

II. OSNOVNI PODATKI

2. člen

Ime kopališča: Laguna mestna plaža (v nadaljevanju LMP), Dunajska 270, 1000 Ljubljana, Slovenija.

LMP je v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, letno kopališče.
Celotna površina LMP skupaj z zunanjimi površinami in bazeni ter tlorisom zidanega objekta in funkcionalnimi površinami obsega zemljišče velikosti 19.000 m². Bazenska ploščad ima površino 4.953 m². Na bazenski ploščadi so 3 bazeni s skupno vodno površino 1.364 m².

3. člen

Največje dovoljeno število obiskovalcev LMP, ki vključuje vse površine za sončenje zunaj bazenskega obroča in znotraj bazenskega obroča ter kopalce, je 2.046 oseb istočasno. Kapaciteta bazenske ploščadi skupaj z dopolnilno ponudbo (vključuje tudi kapaciteto kopalcev) je 887 oseb istočasno. Največje predvideno število kopalcev v vseh bazenih LPM je 682 istočasno.

4. člen

LMP se razprostira na skupni površini 19.000 m². Ograjeni bazenski obroč zajema 4.953 m². V bazenskem obroču je 4.000 m² obbazenskih talnoogrevanih tlakovanih površin in 1.364 m² vodnih površin. Kopalcem je na razpolago 24 zunanjih tušev, 12 zunanjih kabin za preoblačenje ter moške in ženske sanitarije poleg dvorane. V bazenskem obroču se nahaja bar z 12 vodnimi barskimi stoli in vrtom s 50 sedeži. Na tlakovanih površinah je 250 ležalnikov in 125 senčnikov.

III. OPIS BAZENOV

5. člen

Na LMP so trije bazeni. Ob in v bazenih so nameščene kopališke naprave oz. vodne atrakcije, ki jih označujejo kopališki znaki, ki so jih obiskovalci dolžni upoštevati. V primeru, da obiskovalci želijo še dodatne informacije ali pojasnila glede naprav ali vodnih atrakcij, lahko te informacije dobijo od zaposlenih v vseh tematskih sklopih LMP. V primeru nespoštovanja ali kršenja kopaliških znakov in tega reda, so obiskovalci odgovorni za morebitne posledice.

OTROŠKI BAZEN

Otroški bazen, globina vode 0,3 m.
Skupna vodna površina 60,79 m².
Volumen bazena 18,24 m³.
Skupna pretočna kapaciteta 58,2 m³/h.

BAZEN RIVIERA

Bazen za plavalce, globina vode 1,35m.
Skupna vodna površina 778,76 m².
Volumen bazena 1.051,33 m³.
Skupna pretočna kapaciteta 425,78 m³/h.

BAZEN FONTANA

Bazen za plavalce, globina vode 1,35 m.
Skupna vodna površina 524,42 m².
Volumen 707,96 m³.
Skupna pretočna kapaciteta 386,42 m³/h.

IV. OBRATOVALNI ČAS LMP

6. člen

LMP obratuje poleti. Dolžino sezone določi vodstvo LMP vsako leto posebej in traja predvidoma od sredine junija do začetka septembra. Vodstvo LMP si pridružuje pravico, da v primeru vnaprej napovedanih dogodkov na LMP za določen čas zapre posamično območje oz. celoten kompleks LMP. Obiskovalci morajo upoštevati delno zaprto območje, kjer poteka dogodek oziroma aktivnost za posamezno skupino ljudi. Vsakršno kršenje oziroma neupoštevanje ( ko obiskovalec vstopi na omejeno območje ) se lahko kaznuje z odvzemom karte in prepovedjo vstopa na bazen. Obiskovalci bodo o zaprtju posamičnega območja ali celotnega kompleksa LMP seznanjeni na recepciji Ljubljana Resort Hotela in Campa ali na blagajni LMP, ter z napisom pred vhodom na LMP.

V primeru slabega vremena oz. kadar temperatura zraka ne doseže 24°C, je LMP zaprto. V primeru nevihte se sredi obratovanja, zaradi nevarnosti udara strele, kopalce najprej odstrani iz bazenov, v primeru daljšega obdobja nevihte pa tudi iz celotnega kopališča.

O zaprtju celotnega kompleksa LMP, bodo obiskovalci seznanjeni na spletni strani www.laguna.si.

7. člen

Obratovalni čas:

Ob ustreznih vremenskih pogojih v ponedeljek, torek, četrtek in nedeljo od 9.00 do 20.00, v sredo, petek in soboto od 9:00 do 24.00.

V. VSTOP IN PRAVILA OBNAŠANJA NA LMP

8. člen

Za vstop skozi vhod LMP je potrebno kupiti ustrezno vstopnico ter imeti s seboj identifikacijski dokument. Vstopnico in račun mora obiskovalec hraniti do izstopa iz LMP.

9. člen

Na LMP ni dovoljen vstop osebam pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi. Prav tako ni dovoljen vstop osebam z nalezljivimi kožnimi boleznimi oziroma osebam z veneričnimi obolenji in odprtimi ranami. Vstop je prepovedan tudi živalim.

Osebje LMP lahko prepove vstop osebi, ki je LMP že obiskala in je pri tem kršila Kopališki red. Upravljavec si pridružuje pravico izvajati ukrepe, da zagotavlja spoštovanje Kopališkega reda na celotnem območju LMP.

10. člen

Osebje LMP ima pravico:

11. člen

V primeru neupoštevanja navodil osebja LMP, osebje LMP pokliče policijo, ki ukrepa skladno z zakonom.

12. člen

Vstop otrok do 14. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnika, ki odgovarja za njihovo varnost. Otroci do 1 metra višine imajo brezplačen vstop. Otroci do 3. leta starosti morajo uporabljati kopalne pleničke in imeti ustrezne plavalne pripomočke (plavalni rokavčki ali plavalni obroč).

13. člen

Oseba, ki pripelje na LMP invalidno osebo ali organizirano skupino ali skupino neplavalcev, je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu na LMP opozoriti reševalca iz vode na njihovo prisotnost, ter se vpisati v knjigo na recepciji LMP. Na recepciji vodja organizirane skupine izpolni obrazec, s katerim potrjuje, da je seznanjen z določili Kopališkega reda.

Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če meni, da za njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno.

14. člen

Starejši obiskovalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode, morajo za pomoč prositi reševalca iz vode.

15. člen

Na celotnem območju LMP je obvezna uporaba kopalnih hlač ali kopalk, razen na posebej označeni plaži za topless sončenje in posebnem delu, označenem FKK (nudistične) plaže. Na celotnem območju LMP je prepovedana uporaba fotoaparatov, videokamer in mobilnih telefonov za namen fotografiranja (ne telefoniranja).

16. člen

Kakršnokoli izvajanje organiziranih aktivnosti na področju LMP mora biti predhodno dogovorjeno z vodstvom LMP. Organizirane aktivnosti se izvajajo na lastno odgovornost. LMP izvaja program skladno s svojim urnikom, objavljenim na spletni strani (dopoldan skupinske vadbe, opoldan družinske vesele urice, popoldan pool & coctail party, zvečer skupinske vadbe).

17. člen

Vsakokratni prehod na kopalno ploščad je dovoljen izključno skozi bazenčke za dezinfekcijo nog. Pred vstopom v bazen je OBVEZNO predhodno tuširanje.

VI. DEJAVNOSTI NA LMP

18. člen

Na LMP je, v skladu s predpisi, ki veljajo za bazenska kopališča in tem Kopališkim redom, dovoljeno kopanje, sončenje, uporaba objektov in naprav LMP, koriščenje masaž in gostinskih storitev.
Gostinska ponudba na LMP obsega samopostrežno okrepčevalnico s hitro prehrano ter bara ob bazenu.
Športna ponudba na LMP obsega odbojko na mivki (plačljivo na recepciji Ljubljana Resort avto campa), notranji fitness v Fitness centru Sokol (plačljivo).
Ponudba otroškega programa: igrala, animacije, otroški bazen z igrali, v sezoni dodatna plačljiva ponudba (napihljivi gradovi, trampolini…)

Uporaba vse infrastrukture je vključena v ceno vstopnice (ležalniki, senčniki…), vendar v okviru razpoložljivih količin, tj. 250 ležalnikov in 125 senčnikov. Ob večjem obisku, LMP ne zagotavlja prostega ležalnika ali senčnika. Možne so plačljive predhodne rezervacije oz. uporaba VIP plaže.

VII. PREPOVEDI NA LMP

19. člen

Obiskovalec ne sme:

VIII. PREPOVEDI NA LMP

20. člen

Obiskovalci so dolžni upoštevati naslednja navodila:

21. člen

Vsak obiskovalec LMP je dolžan vzdrževati red in čistočo na LMP ter upoštevati znake in pisna opozorila osebja LMP.

Obiskovalci so dolžni osebju LMP, še posebej varnostnika, reditelja in reševalca iz vode, obveščati o morebitnih kršitvah kopališkega reda.

22. člen

LMP ne odgovarja za izgubljene, poškodovane in odtujene osebne predmete in dragocenosti obiskovalcev LMP.

Najdene predmete hranimo 8 dni od dogodka in jih dobite na recepciji kopališča.

23. člen

Cene vstopa kot tudi vseh ostalih storitev na LMP so določene z veljavnim cenikom, ki ga sprejme upravljavec in so objavljene na blagajni kopališča in recepcije ter na internetni strani www.laguna.si

Pri vhodu na MPL so vsa potrebna obvestila in oglasna deska.

Vstop z dnevno vstopnico je enkraten. V primeru nujne krajše potrebe po izstopu (do 30 minut) ali obiska Restavracije Štern (do 2 uri), se obiskovalca ob predložitvi računa iz Restavracije Štern, ustrezno označi z zapestnico, žigom ali se mu dodeli identifikacijska karta.

24. člen

Obiskovalci obiskujejo LMP in uporabljajo vse naprave LMP na lastno odgovornost.

25. člen

Obiskovalcem ni dovoljeno vstopati v prostore sledečih oznak: Tehnika, Strojnica, Čistila, Ni prehoda, Ni vstopa, Gostinsko osebje, Kuhinja in prostore, kjer izrecno piše Vstop samo za zaposlene.

26. člen

Reševalci ali varnostniki bodo sleherno osebo, ki bo kljub ustnemu opozorilu nadaljevala s kršenjem kopalniškega reda, odstranili s kopališča in jo vpisali na listo ljudi, katerim je vstop na LMP (za vedno) prepovedali!

V Ljubljani, 13. junija 2015

Uprava GPL d.o.o.