Pravilnik

PRAVILNIK KLUB LAGUNA

za imetnike sezonske klubske karte z doplačilom Klub Laguna

1. člen
Vsaka oseba, ki izpolni vpisni list in plača klubsko karto ter izdelavo le te, prejme letno klubsko karto.

2. člen
Za imetnike klubske karte velja cenik klubskih vstopnic oz kart.
S klubsko karto se lahko koristi vse ugodnosti, ki mu jih klub omogoča. Vsakokratne ugodnosti klubske karte so objavljene na obvestilni tabli v recepciji fitnes Laguna Befit centra ali kopališča Laguna in na internetni strani www.laguna.si in www.fitnesbefit.laguna.si.

Klubska karta NI prenosljiva, kar pomeni, da jo lahko uporablja IZKLJUČNO oseba, navedena na klubski karti.

3. člen
V primeru koriščenja ugodnosti ali vstopa za koriščenje storitev, mora imeti oseba s seboj klubsko karto ter veljavni identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

4. člen
Oseba, navedena na klubski karti, ne sme zlorabljati pravic klubske karte. Za neopravičeno koriščenje klubske karte se šteje:
– posoja klubske karte drugi osebi,
– opravljanje pridobitne dejavnosti,
– kakršnokoli bogatenje na račun koriščenja ugodnosti klubske karte.
Za zlorabo klubske karte se šteje tudi kakršnakoli druga kršitev, ki ni opredeljena s tem pravilnikom, vendar bi imela za posledico neupravičeno korist uporabnika klubske kartice.

Zloraba klubske karte se sankcionira z odvzemom in prepovedjo koriščenja ponudnika.

5. člen
Vsi popusti naših klubskih sponzorjev veljajo za nakupe, količinsko primerne za gospodinjstva in ne veljajo za nakupe pravnih oseb.

6. člen
V primeru izgube klubske karte je oseba dolžna izgubo javiti izdajatelju kartice GPL d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov laguna@gpl.si.
Cena izdelave novega potrdila oz. klubske karte znaša 2 €.

7. člen
Ta pravilnik vstopi v veljavo z dnem 1.6.2016 in velja do preklica.

Ljubljana, 1.6.2016 direktor GPL d.o.o.