Včlani se

Seznanite se z članskimi ugodnostmi, ki jih uživajo registrirani uporabniki Kluba Laguna tukaj!

Za uspešno registracijo je potrebno natisniti in izpolniti pdf prijavnico ter nam jo poslati ali prinesti s seboj.

PRENESI PDF OBRAZEC IN POSTANI ČLAN KLUBA LAGUNA

 

——————–

PRAVICE V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

V podjetju GP Ljubljana d. d. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja GP Ljubljana d. d. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

· namene obdelave,
· vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
· predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
· obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

– Razloge kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo posameznik določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih posameznik zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar:

· posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča     preveriti točnost osebnih podatkov,
· je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
· upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar posameznik prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica, da posameznik zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Posameznik lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@gpl.si.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero le-ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.